«Lose your mind and come to your senses»


Velkommen til
Gestalt Oslo,
Kim 2

Samtaleterapi & Gestaltterapi
Kim Laurel Hough
Psykoterapeut

Noen å snakke med, kan samtaleterapi være noe for deg?
Metoden jeg fokuserer på er Gestaltterapi, som har en helhetlig eksistensiell terapeutisk tilnærming, oppmerksomhet på hele menneske (både kropp & sinn), samt situasjonen her & nå. Uavhengig av hvilken terapiform vi trives med, tenker jeg at det viktigste i et terapiforløp er den relasjonen og tryggheten som oppstår i klient/terapeut rollen. 
Min fokus kompetanse er: 
  • Det som oppstår her og nå
  • Erfaring med barn / ungdom, lavterskeltilbud innen mental helse
  • Internasjonalt Næringsliv, IT, HR, Salgs, Endringsprosjekter
  • Engelsk språklig terapi kan tilbys
  • Nedstemthet
  • Livskriser
  • Samlivsbrudd / Kjærlighetssorg